คุณรู้หรือไม่?
 • ประกาศจากพระราชบัญญัติโรงงาน

  ผู้ประกอบกิจการโรงงานต้องจัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน และต้องจัดทำรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดินเก็บไว้และส่งรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดินให้กระทรวงอุตสาหกรรม

โปรดไว้ใจไทยนิชิมัตสุ!

เราสามารถตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดินได้
โดยใช้เครื่องเก็บตัวอย่างแบบใหม่

เครื่องเก็บตัวอย่างแบบเก่า
 • ข้อเสียของเครื่องเก็บตัวอย่างแบบเก่า

  - ไม่สามารถเก็บตัวอย่างแต่ละระดับความลึกได้อย่างแม่นยำ
  - ผู้ปฏิบัติงานไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบสารปนเปื้อน
  - เกิดการแพร่กระจายของสารปนเปื้อนขณะเก็บตัวอย่าง

เครื่องเก็บตัวอย่างแบบใหม่
 • ข้อดีของเครื่องเก็บตัวอย่างแบบใหม่

  - สามารถเก็บตัวอย่างแต่ละระดับความลึกได้อย่างเร็วและแม่นยำ
  - ผู้ปฏิบัติงานคือผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม
  - สามารถตรวจสอบสารปนเปื้อนได้หลากหลาย
  - สะอาดเรียบร้อย (สามารถดำเนินการในอาคารได้)
  - สามารถกำจัดสารปนเปื้อนได้

เราสามารถเก็บตัวอย่างโดยใช้เครื่องแบบใหม่

มาร่วมมือกันรักษาสภาพแวดล้อมกันเถอะ!

 • การบริการเก็บตัวอย่าง
 • การตรวจสอบตัวอย่างดิน
 • การตรวจสอบตัวอย่างน้ำใต้ดิน
 • การรายงานผลการตรวจสอบ
 • ให้คำปรึกษาการจัดการสารปนเปื้อน

ติดต่อเรา

 • ชื่อ :
 • ชื่อบริษัท :
 • เบอร์โทรศัพท์ :
 • อีเมลล์ :
 • หัวข้อ :
 • ข้อความ :