ความเป็นมาของบริษัท

ในปี ค.ศ. 1962 บริษัท นิชิมัตสุ ก่อสร้าง (ประเทศญี่ปุ่น) ได้จัดตั้งบริษัทร่วมทุนระหว่างไทยกับญี่ปุ่น เพื่อทำการก่อสร้างทางด่วนรอบกรุงเทพมหานคร ซึ่งโครงงานนี้ได้รับการส่งเสริมจากสถาบันส่งเสริมทางการเงินของประเทศ สหรัฐอเมริกา

ในช่วงนั้น การจัดตั้งบริษัทร่วมทุนจำเป็นต้องได้รับการอนุมัติจากทาง จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ (นายกรัฐมนตรี) หรือในอีกนัยนึงคือเราต้องเข้าพบกับนายกรัฐมนตรีโดยตรง

ในตอนแรกสุด สิ่งที่ยากที่สุดในการจัดตั้งบริษัทก็คือ วิธีการติดต่อกับทางนายกรัฐมนตรี

โชคดีที่พวกเราได้รับการสนับสนุนจากคุณพงษ์เผ่า วิสุทธิพันธ์ ผู้จัดการทั่วไปกระทรวงคมนาคมแห่งประเทศไทยและ มิสเตอร์ อุชิโรคุ เลขาของสถานทูตญี่ปุ่น (ต่อมาได้รับแต่งตั้งเป็นเอกอัครราชทูต) และในที่สุดเราก็ได้ติดต่อกับนายกรัฐมนตรี เมื่อ เดือนกันยายน ปี ค.ศ. 1962 มิสเตอร์ มิโยชิ นิชิมัตสุ ประธานบริษัทนิชิมัตสุก่อสร้าง ได้อภิปรายกับนายกรัฐมนตรี ณ ทำเนียบรัฐบาล จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ (นายกรัฐมนตรี) ได้เข้าใจและเล็งเห็นถึงความสำคัญในการจัดตั้งบริษัทนี้ว่า “ทราบว่าบริษัทของท่านมีความรู้และประสบการณ์มากเพียงพอ เราจึงมีความประสงค์ ให้ความร่วมมือกับธุรกิจของท่านในประเทศไทย ดังนั้น คำขอการเข้ามาลงทุนในประเทศไทยของท่านได้รับการอนุมัติ”

ยิ่งไปกว่านั้น จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ (นายกรัฐมนตรี) ได้เสนอชื่อให้บริษัทว่า บริษัท ไทย ญี่ปุ่น ก่อสร้าง ซึ่งเป็นชื่อที่มีความหมายว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับญี่ปุ่น เพราะฉะนั้นบริษัทจึงได้ถูกตั้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษ และญี่ปุ่นว่า “Thai Japan Construction Co., Ltd.” และ 「日泰建設 “Nittai Kensetsu”」ซึ่งได้ใช้ชื่อนี้มาเป็นเวลา20 ปี จนกระทั่งในปี ค.ศ. 1984 ได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท ไทย นิชิมัตสุ ก่อสร้าง จำกัด” และคงอยู่มาถึงปัจจุบัน

ในปี ค.ศ.1963 หลังจากที่ได้มีการพูดคุยกับ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ (นายกรัฐมนตรี) คำขอในการจัดตั้งบริษัทได้รับการอนุมัติจากทางรัฐบาลญี่ปุ่น และได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัดในประเทศไทย

“ไทย นิชิมัตสุ ในตอนนี้”

ปัจจุบัน ไทย นิชิมัตสุได้ขึ้นทะเบียนเป็นนิติบุคคล เมื่อย้อนไปในปี 1963 ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นบริษัทก่อสร้างของญี่ปุ่น และการมุ่งเน้นไปที่งานสร้างทางด่วน ซึ่งปัจจุบันเราได้เน้นเรื่องการก่อสร้างโรงงาน (ทั้งงานออกแบบ และก่อสร้าง)

การประกอบธุรกิจในประเทศไทย แรกเริ่มได้ก่อสร้าง ทางด่วน สระบุรี-นครปฐมในปี1964 หลังจากนั้นก็ได้รับงานก่อสร้างทางด่วนในประเทศไทย ได้แก่ เส้นสระบุรี-ลพบุรี, ร้อยเอ็ด-ยโสธร, อุทัยธานี-พหลโยธิน, ศรีษะเกษ-กันทรลักษ์ รวมระยะทางกว่า 250 กิโลเมตร

ในช่วงยุค ค.ศ. 60 บริษัทของญี่ปุ่น ได้มีการเข้ามาลงทุนในประเทศไทยจำนวนมาก จึงทำให้ ไทย นิชิมัตสุได้รับ งานก่อสร้างอาคารและโรงงาน เริ่มด้วย จี.เอส. สตีล จำกัด ซึ่งเขามาลงทุนเป็นอันดับแรกรวมถึงโรงงานสารเคมีของ มิตซูบิชิ คอร์ปอเรชั่น

ในปี 1997 ไทย นิชิมัตสุได้รับรางวัล การก่อสร้างทางรถไฟใต้ดินจากโครงการ MRT และเรายังได้รับ งานตกแต่งภายในสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน (ศูนยวัฒนธรรม) อีกด้วย

โครงงานปัจจุบันของเรา คือการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม

ไทย นิชิมัตสุ ได้เตรียมที่จะเปิดสาขาเพิ่มเติมที่ประเทศเมียนมา และลาว ซึ่งปัจจุบันอยู่ในระหว่างศึกษาการลงทุนในต่างประเทศ