• ข่าวสาร
 • กิจกรรม
 • CSR

ข่าวสาร

 • BIKO PRACHINBURI SAFETY CEREMONY...

    บริษัท ไทยนิชิมัตสุก่อสร้าง จำกัด ได้รับเชิญเข้าร่วมงาน พิธีSafety Ceremony จากบริษัท บิโก้ ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด ที่สวนอุตสาหกรรม 304 จังหวัดปราจีนบุรี...

 • HANWA METAL FOUNDATION STONE LAYING CEREMONY...

   บริษัท ไทยนิชิมัตสุก่อสร้าง จำกัด ได้รับเชิญเข้าร่วมงาน พิธีวางศิลาฤกษ์ จากบริษัท ฮันวา เมทัล (ประเทศไทย) จำกัด ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดระยอง...

กิจกรรม

 • การฝึกอบรมการดับเพลิงเบื้องต้น...

   เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2560 บริษัทไทยนิชิมัตสุ ก่อสร้าง จำกัด ได้จัดการฝึกอบรม "การดับเพลิงเบื้องต้น" ที่ศูนย์ฝึกอบรม พานทอง...

 • งานพิธีมอบรางวัลพนักงานดีเด่น และรางวัลความปลอดภัย ประจำปี 2559...

   เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมาบริษัท ไทยนิชิมัตสุก่อร้าง จำกัด ได้จัดพิธีมอบรางวัลพนักงานดีเด่น และรางวัลความปลอดภัยประจำปี 2559 ณ โรงแรม พูลแมน กรุงเทพฯ แกรนด์ สุขุมวิท...

CSR

 • กิจกรรม CSR - บริจาคสิ่งของช่วยผู้ประสบอุทกภัย ณ แขวง อัตตะปือ, สาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว...

  บริษัท ไทยนิชิมัตสุก่อสร้าง จำกัด และ บริษัท ลาวนิชิมัตสุก่อสร้าง จำกัด ได้ร่วมบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ณ แขวงอัตตปือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ...

 • กิจกรรม CSR – ปลูกป่าชายเลน...

  บริษัท ไทยนิชิมัตสุก่อสร้าง จำกัด จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ณ เกาะนก ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ในวันที่ 30 มิถุนายน 2561...

 • Employment Opportunity
  Interested candidates are invited to write in with full resume (English), stating present and expected salaries, and enclosing a recent photograph to :
   
  Email : hr-ga@thainishimatsu.co.th
   
  Position Required : Online Registration
  Safety Officer (updated on 8 November 2019) (1 Position)
  Qualification
  - Thai Nationality, Male or Female
  - Age 22~30 
  - Gratuated in Bachelor Degree in Science Program in Environmental Health 
  - Having skill on computer and English conversation
  - Can be stationed in construction site (around 300Km from Bangkok)

  APPLY

  CAD Operator (updated on 5 November 2019) (6 Position)
  Qualification

  - Male or Female Thai Nationality only

  - Age 22 years or up

  - Gratuated in Vocation Certificate / High Vocation Certificate / Bachelor Degree

  - Good Skill in 3D Programe such as Sketch-up, Photoshop, ArchiCad, Autodesk-Revit

  - Can be Stationed in construction site

  APPLY

  Sr. Architect (updated on 5 November 2019) (2 Position)
  Quolification
  1. Male or Female (only Thai Nationality)
  2. Age between 30-35
  3. Graduated in Bachelor or Master Degree in Architecture
  4. Experience at least 5 years in Architecture Design
  5. Good command in English
  6. 2nd class or/and up of Architure's Licence

  APPLY

  Sr. CAD Operator (updated on 5 November 2019) (2 Position)
  Qualification:

  -  Male or Female, Thai Nationality only.

  -  Age 28 years or up.

  -  Gratduated in Vocation Certuficate / High Certificate Certuficate / Bachelor Degree.

  -  Good skills in 3D Programme such as Sketch-up , Photoshop , ArchiCad , Autodesk-Revit.

  -  can be stationed in Construction Site.

  APPLY