ข่าวสาร
 
  • ไทยนิชิมัตสุก่อสร้าง ได้รับงานก่อสร้าง ที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดอยุธยา 01 ตุลาคม 2553 อ่านต่อ
  • ไทยนิชิมัตสุก่อสร้าง ได้รับงานก่อสร้าง ที่นิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี 01 สิงหาคม 2553 อ่านต่อ
  • ไทยนิชิมัตสุก่อสร้าง ได้รับงานก่อสร้าง ที่นิคมอุตสาหกรรม เหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด จังหวัดระยอง 01 กรกฎาคม 2553 อ่านต่อ
  • ไทยนิชิมัตสุก่อสร้าง ได้รับงานก่อสร้าง ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี 01 มีนาคม 2553 อ่านต่อ
  • ไทยนิชิมัตสุก่อสร้าง ได้รับงานก่อสร้างโรงงานใหม่ ที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดอยุธยา 01 มีนาคม 2553 อ่านต่อ
  • ไทยนิชิมัตสุก่อสร้าง ได้ส่งพนักงานเข้าร่วมอบรมกับการประปานครหลวง 01 มกราคม 2553 อ่านต่อ
  • ไทยนิชิมัตสุก่อสร้าง ได้รับมอบโล่เกียรติคุณสถานประกอบการที่ปลอดสารเสพติด 01 มกราคม 2553 อ่านต่อ
  • Nishimatsu Construction's A Social Contribution Day, All Over the World 01 พฤศจิกายน 2552 อ่านต่อ
  • TNC received New Factory Project at Amata Nakorn Chonburi 01 ตุลาคม 2552 อ่านต่อ
  • TNC received New Warehouse Project at Rojana Industrial Park, Rayong 01 สิงหาคม 2552 อ่านต่อ