ข่าวสาร
 
  • TNC received New Factory Project at Amata Nakorn Chonburi 01 ตุลาคม 2552 อ่านต่อ
  • TNC received New Warehouse Project at Rojana Industrial Park, Rayong 01 สิงหาคม 2552 อ่านต่อ
  • ไทยนิชิมัตสุ ก่อสร้าง ได้รับงานก่อสร้างโรงงาน ของ บริษัท บริดจสโตน บันแดก แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด 01 กรกฎาคม 2552 อ่านต่อ
  • ไทยนิชิมัตสุ ก่อสร้าง ได้รับงานก่อสร้างโรงงาน จาก บริษัท บริดจสโตน ไทร์ แมนูเฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด 01 กรกฎาคม 2552 อ่านต่อ
  • ไทยนิชิมัตสุ ก่อสร้าง ได้รับงานส่วนต่อขยายโรงงาน จาก บริษัท ไดกะ โคเงียว (ไทยแลนด์) จำกัด 01 พฤษภาคม 2552 อ่านต่อ
  • ไทยนิชิมัตสุ ก่อสร้าง ได้รับงานก่อสร้างโรงงานใหม่ ของ บริษัท ไทยมารูจูน จำกัด 01 กุมภาพันธ์ 2552 อ่านต่อ
  • ไทยนิชิมัตสุก่อสร้าง ได้รับงานก่อสร้างโกดังและห้องปฏิบัติการ ของ บริษัท อาท เคมีคัล (ประเทศไทย) จำกัด 01 สิงหาคม 2551 อ่านต่อ
  • ไทยนิชิมัตสุก่อสร้าง ได้รับงานก่อสร้างโรงงานใหม่ ของ บริษัท เบสเท็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด 02 มิถุนายน 2551 อ่านต่อ
  • บริษัทไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอริ่ง จ้างไทยนิชิมัตสุ ในงานปรับปรุงและ ถมดินในที่ดินใหม่ 01 มิถุนายน 2551 อ่านต่อ
  • ไทยนิชิมัตสุก่อสร้าง ได้รับงานก่อสร้างโรงงาน ของ บริษัท ซากะ ฟาสเซินเนอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 01 มิถุนายน 2551 อ่านต่อ