ข่าวสาร
 
  • ไทยนิชิมัตสุก่อสร้าง ได้รับงานก่อสร้างโรงงานใหม่ จาก บริษัท ไทยฮอนด้า แมนูเฟคเจอริ่ง จำกัด 01 พฤษภาคม 2551 อ่านต่อ
  • ไทยนิชิมัตสุก่อสร้าง ได้รับงานก่อสร้างโรงงานใหม่ ของ บริษัท ไทยมารูจูน จำกัด 01 กุมภาพันธ์ 2551 อ่านต่อ
  • ไทยนิชิมัตสุก่อสร้าง ได้รับงานส่วนต่อขยายโรงงาน จาก บริษัท อีโนเว รับเบอร์ ประเทศไทย 01 มกราคม 2551 อ่านต่อ
  • ไทยนิชิมัตสุก่อสร้าง ได้รับงานส่วนต่อขยายโรงงาน จาก บริษัทยามาดะ สมบูรณ์ จำกัด 02 ตุลาคม 2550 อ่านต่อ
  • ไทยนิชิมัตสุก่อสร้าง ได้รับงานก่อสร้างขยายโรงงานเฟส 3 จาก บริษัทสยาม ยาชิโยะ จำกัด มูลค่างาน 104 ล้านบาท 01 ตุลาคม 2550 อ่านต่อ
  • ไทยนิชิมัตสุก่อสร้าง ได้รับงานก่อสร้างโรงงานใหม่ ของ บริษัท ฮอนด้า 01 สิงหาคม 2550 อ่านต่อ
  • Thai Honda has new land development 20 rai project to TNC 02 เมษายน 2550 อ่านต่อ
  • ไทยนิชิมัตสุก่อสร้าง ได้รับงานส่วนต่อขยายโรงงาน จาก บริษัทไทร์โมลด์ มูลค่างาน 79 ล้านบาท 01 เมษายน 2550 อ่านต่อ
  • ไทยนิชิมัตสุก่อสร้าง ได้รับงานก่อสร้างโกดัง ของ บริษัท ไทยมารูจุน จำกัด 01 มีนาคม 2550 อ่านต่อ