ข่าวและกิจกรรม
 
  • งานพิธีมอบรางวัลพนักงานดีเด่น และรางวัลความปลอดภัย ประจำปี 2558 31 สิงหาคม 2559 อ่านต่อ
  • งานพิธีตั้งศาลพระพรหม และทำบุญสำนักงาน ที่บริษัท คาโต้ เวิร์คส์ (ไทยแลนด์) จำกัด 25 สิงหาคม 2559 อ่านต่อ
  • กิจกรรม CSR – ปลูกป่าชายเลน 02 เมษายน 2559 อ่านต่อ
  • งานพิธีตั้งศาลพระภูมิเจ้าที่ และทำบุญสำนักงาน ที่บริษัท อาเนสโก (ไทยแลนด์) จำกัด 24 มีนาคม 2559 อ่านต่อ
  • กิจกรรม CSR – พนักงาน ไทย นิชิมัตสุก่อสร้าง จำกัด สำนักงานใหญ่ ร่วมกันบริจาคโลหิต ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 15 มีนาคม 2559 อ่านต่อ
  • ไทยนิชิมัตสุก่อสร้าง ได้รับงานก่อสร้าง ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซีตี้ จังหวัดระยอง 17 กันยายน 2558 อ่านต่อ
  • ไทยนิชิมัตสุก่อสร้าง ได้รับงานก่อสร้าง ที่นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย (สุวรรณภูมิ) จังหวัดสมุทรปราการ 01 กันยายน 2558 อ่านต่อ
  • บริษัท ไทยนิชิมัตสุก่อสร้าง จำกัด ได้รับเกียรติบัตรในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการตามโครงการโรงงานสีขาว ระดับ 1 จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และจังหวัดปราจีนบุรี 28 กรกฎาคม 2558 อ่านต่อ
  • บริษัท ไทยนิชิมัตสุก่อสร้าง จำกัด รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2558 04 กรกฎาคม 2558 อ่านต่อ
  • กิจกรรม CSR - ไทยนิชิมัตสุก่อสร้างฯ หน่วยงาน HONDA SAWADI จัดกิจกรรม CSR ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปรือวายใหญ่และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปรือวายใหญ่, ตำบลหนองโพรง, จังหวัดปราจีนบุรี 18 ธันวาคม 2557 อ่านต่อ