ข่าวและกิจกรรม
 
  • กิจกรรม CSR – พนักงาน ไทย นิชิมัตสุก่อสร้าง จำกัด สำนักงานใหญ่ ร่วมกันบริจาคโลหิต ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 15 มีนาคม 2559 อ่านต่อ
  • ไทยนิชิมัตสุก่อสร้าง ได้รับงานก่อสร้าง ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซีตี้ จังหวัดระยอง 17 กันยายน 2558 อ่านต่อ
  • ไทยนิชิมัตสุก่อสร้าง ได้รับงานก่อสร้าง ที่นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย (สุวรรณภูมิ) จังหวัดสมุทรปราการ 01 กันยายน 2558 อ่านต่อ
  • บริษัท ไทยนิชิมัตสุก่อสร้าง จำกัด ได้รับเกียรติบัตรในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการตามโครงการโรงงานสีขาว ระดับ 1 จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และจังหวัดปราจีนบุรี 28 กรกฎาคม 2558 อ่านต่อ
  • บริษัท ไทยนิชิมัตสุก่อสร้าง จำกัด รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2558 04 กรกฎาคม 2558 อ่านต่อ
  • กิจกรรม CSR - ไทยนิชิมัตสุก่อสร้างฯ หน่วยงาน HONDA SAWADI จัดกิจกรรม CSR ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปรือวายใหญ่และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปรือวายใหญ่, ตำบลหนองโพรง, จังหวัดปราจีนบุรี 18 ธันวาคม 2557 อ่านต่อ
  • ไทยนิชิมัตสุก่อสร้าง ได้รับงานก่อสร้าง ที่เขตอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี 03 ธันวาคม 2557 อ่านต่อ
  • กิจกรรม CSR – พนักงาน ไทยนิชิมัตสุก่อสร้างฯ สำนักงานใหญ่ ร่วมกันบริจาคโลหิต ครั้งที่ 3 ประจำปี 2557 20 พฤศจิกายน 2557 อ่านต่อ
  • กิจกรรม CSR – ไทยนิชิมัตสุก่อสร้างฯ สนับสนุนของที่ระลึกในการจัดงานวันแม่ ให้กับ อบต.ธนู จ.พระนครศรีอยุธยา 30 กรกฎาคม 2557 อ่านต่อ
  • กิจกรรม CSR - ไทยนิชิมัตสุก่อสร้างฯ จัดกิจกรรม CSR ณ วัดนาป่าพง 21 มิถุนายน 2557 อ่านต่อ