ข่าวและกิจกรรม
 
  • กิจกรรม CSR - ไทยนิชิมัตสุก่อสร้างฯ หน่วยงาน HONDA SAWADI จัดกิจกรรม CSR ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปรือวายใหญ่และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปรือวายใหญ่, ตำบลหนองโพรง, จังหวัดปราจีนบุรี 18 ธันวาคม 2557 อ่านต่อ
  • ไทยนิชิมัตสุก่อสร้าง ได้รับงานก่อสร้าง ที่เขตอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี 03 ธันวาคม 2557 อ่านต่อ
  • กิจกรรม CSR – พนักงาน ไทยนิชิมัตสุก่อสร้างฯ สำนักงานใหญ่ ร่วมกันบริจาคโลหิต ครั้งที่ 3 ประจำปี 2557 20 พฤศจิกายน 2557 อ่านต่อ
  • กิจกรรม CSR – ไทยนิชิมัตสุก่อสร้างฯ สนับสนุนของที่ระลึกในการจัดงานวันแม่ ให้กับ อบต.ธนู จ.พระนครศรีอยุธยา 30 กรกฎาคม 2557 อ่านต่อ
  • กิจกรรม CSR - ไทยนิชิมัตสุก่อสร้างฯ จัดกิจกรรม CSR ณ วัดนาป่าพง 21 มิถุนายน 2557 อ่านต่อ
  • กิจกรรม CSR – พนักงาน ไทยนิชิมัตสุก่อสร้างฯ สำนักงานใหญ่ ร่วมกันบริจาคโลหิต ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557 07 มิถุนายน 2557 อ่านต่อ
  • กิจกรรม CSR – ไทยนิชิมัตสุก่อสร้างฯ หน่วยงาน BTMT ร่วมบริจาคโลหิต ประจำปี 2557 17 มีนาคม 2557 อ่านต่อ
  • กิจกรรม CSR - ไทยนิชิมัตสุก่อสร้างฯ สำนักงานใหญ่ ร่วมบริจาคโลหิตครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 07 มีนาคม 2557 อ่านต่อ
  • กิจกรรม CSR - ไทยนิชิมัตสุก่อสร้างฯ หน่วยงาน FSTH บริจาคฝาคอนกรีตให้แก่สุสานวัดมาบเตย จ.ระยอง 03 มีนาคม 2557 อ่านต่อ
  • ไซต์งาน Thai Dec และ SASC ร่วมบริจาคโลหิต ในกิจกรรม CSR 06 กันยายน 2556 อ่านต่อ