ข่าวและกิจกรรม
 
  • กิจกรรม CSR – พนักงาน ไทยนิชิมัตสุก่อสร้างฯ สำนักงานใหญ่ ร่วมกันบริจาคโลหิต ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557 07 มิถุนายน 2557 อ่านต่อ
  • กิจกรรม CSR – ไทยนิชิมัตสุก่อสร้างฯ หน่วยงาน BTMT ร่วมบริจาคโลหิต ประจำปี 2557 17 มีนาคม 2557 อ่านต่อ
  • กิจกรรม CSR - ไทยนิชิมัตสุก่อสร้างฯ สำนักงานใหญ่ ร่วมบริจาคโลหิตครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 07 มีนาคม 2557 อ่านต่อ
  • กิจกรรม CSR - ไทยนิชิมัตสุก่อสร้างฯ หน่วยงาน FSTH บริจาคฝาคอนกรีตให้แก่สุสานวัดมาบเตย จ.ระยอง 03 มีนาคม 2557 อ่านต่อ
  • ไซต์งาน Thai Dec และ SASC ร่วมบริจาคโลหิต ในกิจกรรม CSR 06 กันยายน 2556 อ่านต่อ
  • กิจกรรม CSR บริจาคโลหิตครั้งที่ 3 06 กันยายน 2556 อ่านต่อ
  • ไทยนิชิมัตสุ ฯ ร่วมเปิดบูทรับสมัครงาน 24 สิงหาคม 2556 อ่านต่อ
  • โครงการฝึกอบรม การขับขี่รถอย่างปลอดภัยชั้นสูง 04 สิงหาคม 2556 อ่านต่อ
  • กิจกรรม CSR บริจาคโลหิตครั้งที่ 2 07 กรกฎาคม 2556 อ่านต่อ
  • กิจกรรม CSR ปลูกป่าชายเลน 18 พฤษภาคม 2556 อ่านต่อ