ข่าวสาร


บริษัท ไทยนิชิมัตสุก่อสร้าง จำกัด รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2558

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2558 บริษัท ไทยนิชิมัตสุก่อสร้าง จำกัด หน่วยงาน HONDA SAWADI เข้ารับใบประกาศนียบัตร และถ้วยรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับประเทศ ประจำปี พุทธศักราช 2558 ในงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค, กรุงเทพฯ โดยมีนายเทียนชัย หวังสุทธิธรรม ผู้จัดการโครงการ เป็นตัวแทนขึ้นรับรางวัล จากนายพีรพัฒน์ พรศิริเลิศกิจ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน, กระทรวงแรงงาน