CSR


กิจกรรม CSR – ไทยนิชิมัตสุก่อสร้างฯ สนับสนุนของที่ระลึกในการจัดงานวันแม่ ให้กับ อบต.ธนู จ.พระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2557 บริษัท ไทยนิชิมัตสุก่อสร้าง จำกัด มอบของที่ระลึกให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลธนู อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อสนับสนุนในการจัดงานวันแม่ โดยมีนายสมหมาย ศิลป์ศานต์พิสุทธิ์ หัวหน้าโครงการก่อสร้างสำนักงานก่อสร้างฮอนด้า (อยุธยา) และพนักงานประจำหน่วยงานก่อสร้างเป็นตัวแทนในการมอบของที่ระลึก