CSR


กิจกรรม CSR - ไทยนิชิมัตสุก่อสร้างฯ จัดกิจกรรม CSR ณ วัดนาป่าพง

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา บริษัท ไทยนิชิมัตสุก่อสร้าง จำกัด สำนักงานใหญ่ร่วมกับหน่วยงานก่อสร้าง BTMT จัดกิจกรรม CSR ณ วัดนาป่าพง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานได้มีโอกาสศึกษาธรรมะ, ฟังธรรมเทศนา, สนทนาธรรมและได้ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์โดยการทำความสะอาดบริเวณวัด