กิจกรรม


โครงการฝึกอบรม การขับขี่รถอย่างปลอดภัยชั้นสูง

บริษัทฯ จัดการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตรการขับรถอย่างปลอดภัยชั้นสูง เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการขับขี่ ให้แก่พนักงานขับรถของบริษัท โดย บริษัท เซฟ ไดรฟเวอร์ เอดูเคชั่น จำกัด เป็นผู้ให้การอบรม เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2556