กิจกรรม


ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทยงานเทศกาลสงกรานต์ของอบต.พานทอง

ในวันที่ 18 เมษายน 2556 บริษัท ไทยนิชิมัตสุก่อสร้าง จำกัด บริจาคเงินสนับสนุนงานสงกรานต์ของอบต.พานทอง ณ วัดแหลมแค จังหวัดชลบุรี