ข่าวสาร


ไทยนิชิมัตสุก่อสร้าง ได้รับงานก่อสร้าง ที่อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
บริษัทไทยนิชิมัตสุก่อสร้าง จำกัด ได้รับงานก่อสร้างจาก บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด ที่อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยโครงการเริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2554 และจะแล้วเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์ 2555