ข่าวสาร


ไทยนิชิมัตสุก่อสร้าง ได้รับงานก่อสร้าง ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา

บริษัทไทยนิชิมัตสุก่อสร้าง จำกัด ได้รับงานก่อสร้างจาก บริษัท ไดเฮ็น อิเล็คทริค จำกัด ที่ตำบลท่าสะอ้าน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยโครงการเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2554 และจะแล้วเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์ 2555