ข่าวสาร


ไทยนิชิมัตสุก่อสร้าง ได้รับงานก่อสร้าง ที่นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ จังหวัดฉะเชิงเทรา
บริษัทไทยนิชิมัตสุก่อสร้าง จำกัด ได้รับงานก่อสร้างจาก บริษัท อิโนแอ็ค อินดัสตรี้ส์ (ประเทศไทย) จำกัด ที่นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยโครงการเริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม 2554 และจะแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน 2554