ข่าวสาร


ไทยนิชิมัตสุก่อสร้าง ได้รับงานก่อสร้าง ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซีตี้ จังหวัดระยอง

บริษัท ไทยนิชิมัตสุก่อสร้าง จำกัด ได้รับงานก่อสร้างโรงงานใหม่จาก บริษัท คาโต้ เวิร์คส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซีตี้ จังหวัดระยอง โดยโครงการเริ่มตั้งแต่เดือนกันยายน 2558 และจะแล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคม 2559