ข่าวสาร


ไทยนิชิมัตสุก่อสร้าง ได้รับงานก่อสร้าง ที่นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย (สุวรรณภูมิ) จังหวัดสมุทรปราการ
บริษัท ไทยนิชิมัตสุก่อสร้าง จำกัด ได้รับงานก่อสร้างโรงงานใหม่จาก บริษัท อาเนสโก (ไทยแลนด์) จำกัด ที่นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย (สุวรรณภูมิ) จังหวัดสมุทรปราการ โดยโครงการเริ่มตั้งแต่เดือนกันยายน 2558 และจะแล้วเสร็จในเดือนกุมพาพันธ์ 2559