ข่าวสาร


ไทยนิชิมัตสุก่อสร้าง ได้รับงานก่อสร้างโกดังและห้องปฏิบัติการ ของ บริษัท อาท เคมีคัล (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัทไทยนิชิมัตสุก่อสร้างจำกัด ได้รับงานก่อสร้างโกดังและห้องปฏิบัติการของบริษัท อาท เคมีคัล (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งโรงงานตั้งอยู่ที่ นิคมนวนคร จังหวัดปทุมธานี โดยโครงการเริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2551 และคาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนธันวาคม 2551.