ข่าวสาร


ไทยนิชิมัตสุก่อสร้าง ได้รับงานก่อสร้างโรงงานใหม่ ของ บริษัท เบสเท็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัทไทยนิชิมัตสุก่อสร้างจำกัด ได้รับงานก่อสร้างโรงงานของบริษัท เบสเท็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งโรงงานตั้งอยู่ที่ สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มูลค่าโครงการประมาณ 32.8 ล้านบาท โดยโครงการเริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2551 และคาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนตุลาคม 2551