ข่าวสาร


ไทยนิชิมัตสุก่อสร้าง ได้รับงานก่อสร้างโรงงานใหม่ จาก บริษัท ไทยฮอนด้า แมนูเฟคเจอริ่ง จำกัด
บริษัทไทยนิชิมัตสุก่อสร้างจำกัด ได้รับงานก่อสร้างโรงงาน THM GX EK - Flow จาก บริษัทไทยฮอนด้า แมนูเฟคเจอริ่ง จำกัด ซึ่งโรงงานตั้งอยู่ที่ นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง, กรุงเทพฯ โดยโครงการเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2551 และคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนตุลาคม 2551