ข่าวสาร


ไทยนิชิมัตสุก่อสร้าง ได้รับงานก่อสร้างโรงงานใหม่ ของ บริษัท ไทยมารูจูน จำกัด
บริษัทไทยนิชิมัตสุก่อสร้างจำกัด ได้รับงานก่อสร้างโรงงานใหม่ ของบริษัท ไทยมารูจูน จำกัด ซึ่งโรงงานตั้งอยู่ที่ นิคมอุตสาหกรรม สหรัตนนคร จังหวัดอยุธยา โดยโครงการเริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2551 และคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคม 2551