ข่าวสาร


บริษัทไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอริ่ง จ้างไทยนิชิมัตสุ ในงานปรับปรุงและ ถมดินในที่ดินใหม่
บริษัท ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด จ้างบริษัทไทยนิชิมัตสุก่อสร้างจำกัด ในการดำเนินงานปรับปรุงและถมดินในที่ดินใหม่เนื้อที่ 20 ไร่ ซึ่งตั้งอยู่ที่ นิคมอุตสาหกรรม