กิจกรรม


งานพิธีมอบรางวัลพนักงานดีเด่น และรางวัลความปลอดภัย ประจำปี 2558

 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมาบริษัท ไทยนิชิมัตสุก่อร้าง จำกัด ได้จัดพิธีมอบรางวัลพนักงานดีเด่น และรางวัลความปลอดภัยประจำปี 2558 ณ โรงแรม พูลแมน กรุงเทพฯ แกรนด์ สุขุมวิท