ข่าวสาร


งานพิธีตั้งศาลพระพรหม และทำบุญสำนักงาน ที่บริษัท คาโต้ เวิร์คส์ (ไทยแลนด์) จำกัด

 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา บริษัท ไทยนิชิมัตสุก่อสร้าง จำกัด ได้รับเชิญเข้าร่วมงาน พิธีตั้งศาลพระพรหม และทำบุญสำนักงาน จากบริษัท คาโต้ เวิร์คส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง