CSR


กิจกรรม CSR – พนักงาน ไทย นิชิมัตสุก่อสร้าง จำกัด สำนักงานใหญ่ ร่วมกันบริจาคโลหิต ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559

 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา พนักงาน บริษัท ไทยนิชิมัตสุก่อสร้าง จำกัด สำนักงานใหญ่ ร่วมกันบริจาคโลหิต ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย