ข่าวสาร


UACJ Phase 3 Safety Ceremony
บริษัท ไทยนิชิมัตสุก่อสร้าง จำกัด ได้รับเชิญเข้าร่วมงาน พิธีงานความปลอดภัย จากบริษัท ยูเอซีเจ (ประเทศไทย) จำกัด ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดระยอง