กิจกรรม


งานพิธีมอบรางวัลพนักงานดีเด่น และรางวัลความปลอดภัย ประจำปี 2559
 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมาบริษัท ไทยนิชิมัตสุก่อร้าง จำกัด ได้จัดพิธีมอบรางวัลพนักงานดีเด่น และรางวัลความปลอดภัยประจำปี 2559 ณ โรงแรม พูลแมน กรุงเทพฯ แกรนด์ สุขุมวิท