ข่าวสาร


พิธีเปิดโรงงานแห่งใหม่ บริษัท กูร์เมท์ พรีโม่ จำกัด
ขอแสดงความยินดีกับ บริษัท กูร์เมท์ พรีโม่ จำกัด เนื่องในโอกาส พิธีเปิดโรงงานแห่งใหม่ เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561
ในรูปจากซ้ายมือ : คุณธัญนุช กุศลสมบูรณ์, คุณลินุส คโนเบิล, คุณพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ, คุณมาซาโตชิ อิชิ