ข่าวสาร


บริษัท ไทยนิชิมัตสุก่อสร้าง จำกัด ได้รับเกียรติบัตรในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการตามโครงการโรงงานสีขาว ระดับ 1 จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และจังหวัดปราจีนบุรี

วันที่ 29 กรกฎาคม 2558 บริษัท ไทยนิชิมัตสุก่อสร้าง จำกัด หน่วยงาน HONDA SAWADI เข้ารับใบประกาศนียบัตรในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการตามโครงการโรงงานสีขาว ระดับ 1 จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และจังหวัดปราจีนบุรี โดยมีนายเทียนชัย หวังสุทธิธรรม ผู้จัดการโครงการ เป็นตัวแทนเข้ารับจากนางสาวจิตรา พรหมชุติมา ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี