ข่าวสาร


HANWA METAL FOUNDATION STONE LAYING CEREMONY
 บริษัท ไทยนิชิมัตสุก่อสร้าง จำกัด ได้รับเชิญเข้าร่วมงาน พิธีวางศิลาฤกษ์ จากบริษัท ฮันวา เมทัล (ประเทศไทย) จำกัด ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดระยอง