ข่าวสาร


BIKO PRACHINBURI SAFETY CEREMONY
  บริษัท ไทยนิชิมัตสุก่อสร้าง จำกัด ได้รับเชิญเข้าร่วมงาน พิธีSafety Ceremony จากบริษัท บิโก้ ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด ที่สวนอุตสาหกรรม 304 จังหวัดปราจีนบุรี