ภาพรวมของบริษัท

บริษัท ไทยนิชิมัตสุก่อสร้าง จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 กันยายน ค.ศ.1963 ในฐานะบริษัทในเครือของ บริษัท นิชิมัตสุก่อสร้าง จำกัด เดิมใช้ชื่อว่า บริษัท ไทยญี่ปุ่นก่อสร้าง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัททก่อสร้างที่ร่วมทุนระหว่างไทยและญี่ปุ่นบริษัทแรกในประเทศไทย ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ไทยนิชิมัตสุก่อสร้าง จำกัด ในปี ค.ศ.1984

สำหรับการเป็นผู้บุกเบิกในด้านงานก่อสร้างในประเทศไทย เราประสบความสำเร็จอย่างมากมาย ทั้งในด้านงานรัฐ และเอกชน การนำเอากลยุทธ์ในด้านการบริหารโครงการ และความประณีตในการทำงาน ส่งผลทำให้เราประสบความสำเร็จ

เราได้มอบการบริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า โดยการรับผิดชอบ เข้าใจ และแปลงความต้องการของลูกค้าให้เป็นผลงาน การบริการที่มีคุณภาพของเราคือ การบริการลูกค้าอย่างเต็มใจ การอุทิศตน และมีความคิดสร้างสรรค์ องค์ประกอบเหล่านี้ ทำให้เราสามารถเสนอการบริการที่มีคุณภาพให้แก่ลูกค้า

กว่า 5 ทศวรรษที่ผ่านมา เราได้ทำโครงการต่างๆให้เสร็จลุล่วง ไม่ว่าจะเป็น อาคารอยู่อาศัย อาคารพาณิชย์ โรงงานอุตสาหกรรม และงานโยธา รวมถึงเรายังรับงานออกแบบ และงานก่อสร้างอาคารซึ่งอยู่ภายในขีดจำกัดความสามารถในการก่อสร้างของเรา ประสบการณ์ และความสามารถในการก่อสร้างของเราเป็นสิ่งที่นำเราไปสู่ความสำเร็จ ซึ่งได้รวมถึง การใช้เทคนิค Know-How และการบริหารโครงการ การรักษาคุณภาพและความปลอดภัย รวมถึงการปฏิบัติงานตรงตามเวลา

บริษัท ไทยนิชิมัตสุก่อสร้าง จำกัด ได้รับผิดชอบงานมามากมายเช่น การก่อสร้างทางด่วน เมื่อครั้นที่เราเริ่มบุกเบิก และการออกแบบก่อสร้างโรงงาน สำหรับบริษัทญี่ปุ่น ในช่วงเวลาหลายปีมานี้

กว่า 56 ปี เราได้ก่อสร้าง ทางด่วนมากมาย (รวมระยะทางกว่า250กิโลเมตร) รันเวย์ที่สนามบินเชียงใหม่ ทางเดินรถไฟฟ้าใต้ดิน ในช่วงปี 1960 และบริษัทญี่ปุ่นจำนวนมากที่เข้ามาลงทุนที่ประเทศไทย ซึ่งเราได้รับงานก่อสร้าง ตั้งแต่ บริษัท จี.เอส.สตีล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทญี่ปุ่นมาลงทุนในประเทศไทยเป็นบริษัทแรก รวมถึงโรงงานสารเคมีต่างๆ

การให้บริการก่อสร้าง

บริษัทพยายามมุ่งไปสู่ความสำเร็จของภารกิจ ด้วยความเป็นมืออาชีพ ความสามัคคี การบริการโดยไม่มีข้อแม้ การฝึกฝนพนักงาน การอุทิศตน การมีคู่ค้าที่ดี โดยภารกิจของเราคือความพึงพอใจของลูกค้า และนี่คือสิ่งที่รับรองว่าการให้บริการของเราตรงกับความต้องการของลูกค้า รูปแบบการให้บริการของเรามีดังนี้

การออกแบบ และก่อสร้าง – ระบบ “Turnkey” projects

การออกแบบและการก่อสร้างของเรา มุ่งเน้นไปที่คุณภาพ ราคา และความตรงต่อเวลา ในส่วนนี้ทำให้ลูกค้าไว้วางใจในด้านการประสานงาน และสามารถให้ความสนใจในงานของตนเองได้โดยไม่ต้องกังวล ด้วยการให้เรารับผิดชอบทั้งการออกแบบและก่อสร้าง ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาและ ค่าใช่จ่ายลงได้ ด้วยการผสมผสานระหว่างการออกแบบ และการก่อสร้างไว้ในทีมเดียวกัน เรารับผิดชอบในส่วนของ

  • การบริการก่อนการก่อสร้าง
  • การเร่งรัดการขออนุญาต
  • การดำเนินการที่รวดเร็ว
  • การเพิ่มความเร็วในการก่อสร้าง ด้วยการออกแบบล่วงหน้า และการบริการที่ดี
  • ราคาวัสดุที่คุ้มที่สุด
  • การออกแบบราคาประหยัด

ด้วยความยืดหยุ่น และการรักษาเวลา ในการออกแบบ และการก่อสร้าง เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยีแบบใหม่เข้ามาเรื่อยๆ ซึ่งจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนรูปแบบหลังจากเริ่มโครงการอยู่บ่อยครั้ง เราเป็นผู้ที่บุกเบิกในด้านการออกแบบและก่อสร้าง ซึ่งได้นำวิธีการมาจากประเทศญี่ปุ่น พวกเราได้สั่งสมประสบการณ์ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งในประเทศไทย กว่า 56 ปีมาแล้ว และเรายังคงฝึกฝน ในด้านการออกแบบและก่อสร้าง สำหรับลูกค้าญี่ปุ่นและต่างประเทศ

การก่อสร้าง

เป้าหมายของเราคือ ความพึงพอใจ และการเป็นผู้นำในด้านคุณภาพ พวกเรามุ่งเน้นไปที่การทำงานให้เรียบร้อยตั้งแต่ครั้งแรก

ตั้งแต่เราเข้ามาในประเทศไทย ก็ได้ผสมผสานการควบคุมคุณภาพจากญี่ปุ่น กับเทคนิคการก่อสร้างสากล เพื่อทำให้โครงงานสำเร็จลุล่วง เรายังคงทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษา และซัพพลายเออร์ เพื่อหาวิธีการที่ดีที่สุด การทำเช่นนี้ ทำให้เรามุ่งสู่ความมีคุณภาพ ความรวดเร็วในการทำงาน การลดต้นทุน-ความเสียหาย การคำนึงถึงสภาพแวดล้อม และความปลอดภัย

แก่นแท้ของพวกเราคือความสามารถในการก่อสร้าง ประวัติศาสตร์อันยาวนานของเรา ได้กลายมาเป็นวิสัยทัศน์ในการก่อสร้าง การเข้าใจหลักของอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม เพื่อให้ได้ซึ่งผลลัพธ์เดียวกัน เราเล็งเห็นถึงการใช้เทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อโครงการก่อสร้าง และการใช้วิธีก่อสร้างที่ได้มาตรฐานในการก่อสร้างตึก รวมถึงประยุกต์ความสามารถในการก่อสร้างของเราเพื่อให้สัมพันธ์กับการให้บริการ

โครงการใดก็ตามเมื่อเราได้รับผิดชอบแล้วครั้งนึง เราจะรักษาคุณภาพ โดยใช้ประสบการณ์ในการบริหารโครงการที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า และคำนึงถึงความปลอดภัย คุณภาพและเวลา เรามีการตรวจสอบคุณภาพของเราเองด้วยการเช็คลิสท์งานก่อสร้างที่หน้างาน ที่เราดูแลทั้งหมด

การซ่อมบำรุง

เมื่อได้ส่งมอบงานให้แก่ลูกค้าแล้วเรามีทีมที่รับผิดชอบ และสามารถตอบรับลูกค้าได้อย่างรวสดเร็ว เมื่อลูกค้าต้องการการซ่อมบำรุง