ความเป็นมาของบริษัท

ในปี ค.ศ. 1962 บริษัทนิชิมัตสุก่อสร้าง จำกัด (ประเทศญี่ปุ่น) ได้จัดตั้งบริษัทร่วมทุนระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่น เพื่อทำการก่อสร้างทางด่วนรอบกรุงเทพมหานคร ซึ่งโครงการนี้ได้รับการส่งเสริมจากสถาบันส่งเสริมทางการเงินของประเทศ สหรัฐอเมริกา

ในช่วงนั้น การจัดตั้งบริษัทร่วมทุนจำเป็นต้องได้รับการอนุมัติจากทาง จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ (นายกรัฐมนตรี) หรือในอีกนัยนึงก็คือเราต้องเข้าพบกับนายกรัฐมนตรีโดยตรง

ในตอนแรกสุด สิ่งที่ยากที่สุดในการจัดตั้งบริษัทก็คือ วิธีการติดต่อกับทางนายกรัฐมนตรี ซึ่งเราได้รับการสนับสนุนจากคุณพงษ์เผ่า วิสุทธิพันธ์ ผู้จัดการทั่วไป กระทรวงคมนาคมแห่งประเทศไทยและ มิสเตอร์ อุชิโรคุ เลขานุการประจำสถานทูตญี่ปุ่น (ต่อมาได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเอกอัครราชทูต) และในที่สุดเราก็ได้ติดต่อกับนายกรัฐมนตรี เมื่อเดือนกันยายน ปี ค.ศ. 1962 มิสเตอร์ มิโยชิ นิชิมัตสุ ประธาน บริษัทนิชิมัตสุก่อสร้าง จำกัด ได้พูดคุยกับนายกรัฐมนตรี ณ ทำเนียบรัฐบาล จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ (นายกรัฐมนตรี) ได้เข้าใจและเล็งเห็นถึงความสำคัญในการจัดตั้งบริษัทนี้ จึงกล่าวว่า “ข้าพเจ้าทราบแล้วว่าบริษัทของท่านมีความรู้และประสบการณ์มากเพียงพอ เราจึงมีความประสงค์ ให้ความร่วมมือกับธุรกิจของท่านในประเทศไทย ดังนั้นจึงอนุมัติคำขอการเข้ามาลงทุนในประเทศไทยของท่าน”

ยิ่งไปกว่านั้น จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ (นายกรัฐมนตรี) ได้เสนอชื่อให้บริษัทว่า บริษัท ไทยญี่ปุ่นก่อสร้าง จำกัด ซึ่งเป็นชื่อที่มีความหมายถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับญี่ปุ่น เพราะฉะนั้นบริษัทจึงได้ตั้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษ และญี่ปุ่นว่า “Thai-Japan Construction Co., Ltd.” และ 「日泰建設 “Nittai Kensetsu”」ซึ่งได้ใช้ชื่อนี้มาเป็นเวลา20 ปี จนกระทั่งในปี ค.ศ. 1984 ได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท ไทยนิชิมัตสุก่อสร้าง จำกัด” มาจนถึงปัจจุบัน

“ไทยนิชิมัตสุ ในตอนนี้”

ปัจจุบัน บริษัท ไทยนิชิมัตสุก่อสร้าง จำกัด ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นนิติบุคคล เมื่อย้อนไปในปี 1963 ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นบริษัทก่อสร้างของญี่ปุ่น และการมุ่งเน้นไปที่งานสร้างทางด่วน ซึ่งปัจจุบันเราได้เน้นเรื่องการก่อสร้างโรงงาน (ทั้งงานออกแบบ และก่อสร้าง)

การประกอบธุรกิจในประเทศไทยนั้น แรกเริ่มได้รับงานก่อสร้างทางด่วนเส้นทางสระบุรี-นครปฐม ในปี 1964 หลังจากนั้นก็ได้รับงานก่อสร้างทางด่วนเส้นทางอื่นๆในประเทศไทย ได้แก่ เส้นสระบุรี-ลพบุรี, ร้อยเอ็ด-ยโสธร, อุทัยธานี-พหลโยธิน, ศรีษะเกษ-กันทรลักษ์ รวมระยะทางกว่า 250 กิโลเมตร

ในช่วงยุค ค.ศ. 1960 บริษัทของญี่ปุ่น ได้มีการเข้ามาลงทุนในประเทศไทยจำนวนมาก จึงทำให้เราได้รับงานก่อสร้างอาคารและโรงงาน เริ่มด้วย จี.เอส. สตีล จำกัด ซึ่งเขามาลงทุนเป็นอันดับแรกรวมถึงโรงงานสารเคมีของ มิตซูบิชิ คอร์ปอเรชั่น

ในปี 1997 บริษัท ไทยนิชิมัตสุก่อสร้าง จำกัด ได้รับรางวัลการก่อสร้างทางรถไฟใต้ดินจากโครงการ MRT และเรายังได้รับ งานตกแต่งภายในสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน (ศูนย์วัฒนธรรม) อีกด้วย

โครงงานปัจจุบันของเรา คือเน้นการก่อสร้างอาคาร และโรงงานอุตสาหกรรม อีกทั้งได้มีการเปิดสำนักงานสาขา และบริษัทในเครือเพิ่มเติมที่ประเทศเมียนมา และประเทศลาว ในชื่อ “Laos Nishimatsu Construction Co., Ltd.”