สารจากผู้บริหาร

บริษัทไทยนิชิมัตสุก่อสร้าง จำกัด ก่อตั้งเมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2506 โดยเป็นบริษัทก่อสร้างญี่ปุ่น-ไทย แห่งแรกในประเทศไทย ตลอด 50 ปีที่ผ่านมา บริษัทมีผลงานก่อสร้างทั้งโครงการที่เป็นโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน สะพาน และ ระบบขนส่งมวลชนรถไฟฟ้าใต้ดิน ตลอดจนโครงการก่อสร้างอาคารต่างๆ เช่น โรงแรม อาคารสำนักงาน และโรงงาน

ด้วยพื้นฐานความชำนาญจากประสบการณ์ ความรู้ที่สะสมมา ตลอดจนทรัพยากรบุคคลของเรา บริษัทไทยนิชิมัตสุก่อสร้าง จำกัด พร้อมที่จะมีส่วนร่วมกับท่านสำหรับความก้าวหน้าของท่านในประเทศไทยที่เกี่ยวกับโรงงาน ทั้งสถานที่ตั้ง การออกแบบ การวางแผน การก่อสร้าง และการบำรุงรักษาหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ

หากท่านประสงค์ที่จะมีงานก่อสร้างที่มีคุณภาพสูง ราคาไม่แพง ส่งมอบงานในเวลาที่กำหนด บริษัทไทยนิชิมัตสุก่อสร้าง จำกัด สามารถหาคำตอบเพื่อสนองความต้องการของท่านได้