งานออกแบบควบคู่ไปกับการก่อสร้าง

การทำงานออกแบบควบคู่ไปกับการก่อสร้าง (Design-Build Program ) ของบริษัทไทยนิชิมัตสุ ช่วยให้ลูกค้ารับผิดชอบ ในการ ตรวจสอบคุณภาพ ราคา และแผนงาน เพียงครั้งเดียว ซึ่งการประสานงานต่างๆดำเนินการโดยบริษัทไทยนิชิมัตสุ ทำให้ลูกค้ามุ่งเน้น ไปที่ธุรกิจของลูกค้าอย่างเต็มที่ การให้บริษัทไทยนิชิมัตสุ ดำเนินการเป็นผู้ออกแบบและก่อสร้าง จะลดค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน, ลดเวลา และลดค่าใช้จ่ายในงานก่อสร้าง เมื่อเทียบกับการทำงานแบบ การออกแบบให้เสร็จก่อนแล้วจึงก่อสร้าง