งานรับเหมาก่อสร้างทั่วไป

บริษัทไทยนิชิมัตสุ ยังให้บริการรับเหมาก่อสร้างทั่วไป โดยนำเอาความเป็นมืออาชีพในด้านงานก่อสร้าง การใช้อุปกรณ์อันทันสมัย และงานประสานงานทั่วไป ซึ่งเป็นหลักประกันถึงความสำเร็จในการดำเนินงานได้เป็นอย่างดี ทั้งยังสามารถควบคุมปัจจัยหลัก ในการทำงาน เช่น เวลา งบประมาณ คุณภาพ และความปลอดภัยได้เป็นอย่างดี เราเชื่อว่าการผสมผสานกันอย่างลงตัว ในระดับบุคลากรระหว่างผู้จัดการโครงการ ไปถึงวิศวกรก่อสร้างก่อให้เกิดระบบการควบคุมคุณภาพในแง่ต่างๆ อย่างทั่วถึง ซึ่งล้วนแต่เป็นพื้นฐานอันจะนำไปสู่ความสำเร็จของโครงการของลูกค้าที่มีคุณค่าของเรา

ความสามารถของเราในการดำเนินการก่อสร้างนำพาเราให้เป็นหนึ่งในบริษัทผู้รับเหมาไทยอันดับต้นๆ แม้โดยปกติแล้วเราดำเนิน โครงการในรูปแบบสัญญาราคาเหมาจ่าย (Lump Sum) อย่างไรก็ตามเราก็สามารถดำเนินการในสัญญาแบบอื่นๆได้ เช่น สัญญาแบบราคาต่อหน่วย โดยคิดตามปริมาณงานจริง (Cost Plus) หรือ สัญญาแบบประกันราคาต้นทุนสูงสุด (Guaranteed Maximum Price)