ข่าวสารและกิจกรรม
 
  • ไทยนิชิมัตสุก่อสร้าง ได้รับงานก่อสร้างขยายโรงงานเฟส 3 จาก บริษัทสยาม ยาชิโยะ จำกัด มูลค่างาน 104 ล้านบาท 01 ตุลาคม 2550 อ่านต่อ
  • ไทยนิชิมัตสุก่อสร้าง ได้รับงานส่วนต่อขยายโรงงาน จาก บริษัทยามาดะ สมบูรณ์ จำกัด 02 ตุลาคม 2550 อ่านต่อ