ข่าวสารและกิจกรรม
 
  • กิจกรรม CSR - ไทยนิชิมัตสุก่อสร้างฯ หน่วยงาน HONDA SAWADI จัดกิจกรรม CSR ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปรือวายใหญ่และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปรือวายใหญ่, ตำบลหนองโพรง, จังหวัดปราจีนบุรี 18 ธันวาคม 2557 อ่านต่อ
  • ไทยนิชิมัตสุก่อสร้าง ได้รับงานก่อสร้าง ที่เขตอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี 03 ธันวาคม 2557 อ่านต่อ