รางวัลด้านความปลอดภัย
  • รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2558 จากกรม สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน, กระทรวงแรงงาน

    นอกจากนี้ บริษัท นิชิมัตสุคอนสทรัคชั่น จำกัด ยังเคยได้รับรางวัลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงาน ระดับประเทศ และระดับกรุงเทพมหานคร ในสถานประกอบการประเภทกิจการก่อสร้าง ถึง 3 ปีซ้อน รวม 9 รางวัล ดังนี้

  • 3 ถ้วยรางวัล สถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อม ในการทำงาน ระดับประเทศ 3 ปีซ้อน จาก ฯพณฯ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี (ปี 2544-2545-2546)

  • 3 โล่รางวัล สถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 3 ปีซ้อน จากกระทรวงแรงงาน(ปี 2544-2545-2546)

  • ใบประกาศเกียรติคุณ 3 ใบ ZERO ACCIDENT สถานประกอบการที่ไม่มีการประสบอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานต่อเนื่อง 3 ปีซ้อน จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (ปี 2544-2545-2546)

  • 2 โล่รางวัลดีเด่น ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมในงานการก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน จากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย สายเฉลิมรัชมงคล คือ สถานีห้วยขวาง และ สถานีสุทธิสาร

  • โล่เกียรติคุณจาก การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยมอบให้แก่ บริษัท นิชิมัตสุ ก่อสร้าง จำกัด ที่ให้ความร่วมมือในกิจการของ รฟม.