การแนะนำธุรกิจ

การก่อตั้งบริษัท

วันครบรอบ 60 ปี

ตั้งแต่ปี 1963

จำนวนยอดขาย

25

พันล้านบาท

จำนวนลูกค้า

779 บริษัท

จำนวนโครงการทั้งหมด

519
โครงการ

ค่าเฉลี่ยรายปี
6 โครงการ

อัตราส่วนเปรียบเทียบแยกตามธุรกิจ

อัตราส่วนเปรียบเทียบแยกตามภูมิภาค

ข้อมูลพนักงาน

จำนวนพนักงาน

180คน

อัตราส่วนหญิงชาย

ผู้หญิง
23%

ชาย
77%

อัตราส่วนพนักงาน
แยกตามแผนก

พนักงานหน้างาน
100 คน

แผนกทรัพยากรบุคคล: 6 คน
ฝ่ายขาย: 7 คน
แผนกบัญชี: 6 คน
ไอที:3 คน
แผนกจัดซื้อ: 6 คน
แผนกประมาณต้นทุน: 8 คน
แผนกออกแบบ: 16 คน
แผนกวางแผน: 2 คน
แผนกคุณภาพ: 4 คน
แผนกความปลอดภัย: 3 คน
ชาวญี่ปุ่นและชาวต่างชาติ: 19 คน

ระยะเวลาทำงานติดต่อกัน
โดยเฉลี่ย

10 ปี