ข้อมูลบริษัท/แผนที่การเข้าถึง

ข้อมูลบริษัท

ชื่อบริษัท
บริษัท ไทยนิชิมัตสุก่อสร้าง จำกัด
เงินลงทุน
20,000,000 บาท
วันที่ก่อตั้ง
17 กันยายน 2506
ตัวแทน
เออิจิ ซาคุมะ
รายละเอียดธุรกิจ
  • ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
  • ธุรกิจพัฒนา
  • ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
  • อื่นๆ
ที่ตั้ง

สำนักงานใหญ่
32/48 อาคารซิโน-ไทย ทาวเวอร์ ชั้น 19 สุขุมวิท 21
ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทร : 0-2258-9590-7
แฟกซ์ : 0-2258-9599

ศูนย์ฝึกอบรมและอุปกรณ์
50 หมู่ 1 ตำบลหน้าประดู่ อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี

บริษัทในเครือ
  • Lao Nishimatsu Construction Co., Ltd.
  • Thai Nishimatsu Construction Myanmar Office
หนังสือรับรองแต่ละฉบับ
  • ISO:9001:2015
  • ISO:14001:2015
  • ISO:45001:2018

แผนที่การเข้าถึง

สำนักงานใหญ่

32/48 อาคารซิโน-ไทย ทาวเวอร์ ชั้น 19 สุขุมวิท 21

ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

โทร
0-2258-9590-7

ศูนย์ฝึกอบรมและอุปกรณ์

50 หมู่ 1 ตำบลหน้าประดู่ อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี

TEL
0-2258-9590-7