การจัดการคุณภาพ

นโยบายความปลอดภัย

เราจะปฏิบัติตามนโยบายของไทยนิชิมัตสุก่อสร้าง และการบริหารจัดการบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าคนงาน พนักงานของเรา และผู้รับเหมาช่วงที่ร่วมมือกับเราทำงานอย่างปลอดภัย

เราจะตรวจสอบให้แน่ใจว่าพนักงานทุกคนที่เกี่ยวข้องกับโครงการปฏิบัติตามเรื่องต่อไปนี้อย่างจริงจัง

 1. 01 ทุกคนมีความรับผิดชอบต่อความปลอดภัย
 2. 02 ในระหว่างทำงาน ทุกคนตระหนักเกี่ยวกับความปลอดภัยของคนงานและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง
 3. 03 รักษาสภาพการณ์ให้ปลอดภัยตลอดเวลา
 4. 04 โครงการนี้จะส่งเสริมการฝึกอบรมกิจกรรมด้านความปลอดภัยและการเผยแพร่ข้อมูลเพื่อสร้างความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยให้กับพนักงาน นอกจากนี้ยังตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกคนสวมอุปกรณ์ความปลอดภัยอย่างจริงจัง
 5. 05 เป็นผู้นำด้านความปลอดภัยในแผนกที่สูงขึ้นของเราและของผู้รับเหมาช่วง
 6. 06 พนักงานทุกคนจะทำงานเพื่อรักษาและทำให้พื้นที่ทำงานความสะอาด
 7. 07 ทุกคนจะมีส่วนร่วมและปรับปรุงกิจกรรมด้านความปลอดภัย

การจัดการด้านความปลอดภัย

 1. 01 จัดทำแผนการจัดการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
 2. 02 การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบผู้รับเหมาช่วงและทำความเข้าใจกับคนงาน
 3. 03 การสร้างคู่มือขั้นตอนการทำงาน ตระเวนตรวจความปลอดภัย
 4. 04 การจัดตั้งและการดำเนินการกลุ่มที่ปรึกษาผู้รับเหมาช่วง
 5. 05 การสื่อสารและการประสานงานระหว่างการปฏิบัติงาน
 6. 06 การลาดตระเวนพื้นที่ทำงาน
 7. 07 การดำเนินการฝึกอบรมคนใหม่ที่เข้ามาที่หน้างาน
 8. 08 การประชุมด้านความปลอดภัยก่อนเริ่มงาน
 9. 09 การจัดตั้งสมาคมหัวหน้าคนงาน
 10. 10 กระดานข่าวความปลอดภัย/การเผยแพร่ข้อมูล
 11. 11 การดำเนินการประกาศเกีรยติคุณด้านความปลอดภัย

วงจรการดำเนินการก่อสร้างที่ปลอดภัยในหนึ่งวัน

เราจะปฏิบัติตามนโยบายของไทยนิชิมัตสุก่อสร้างและผู้บริหารของบริษัท เพื่อให้แน่ใจว่าคนงาน พนักงานของเรา และผู้รับเหมาช่วงที่ร่วมมือกับเราทำงานอย่างปลอดภัย

รางวัลด้านความปลอดภัย

ประกาศนียบัตรและรางวัลด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ประจำปี 2558 จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน นอกจากนี้ บริษัท นิชิมัตสุก่อสร้าง จำกัด คว้า 9 รางวัลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และกรุงเทพมหานคร คว้ารางวัลการก่อสร้าง 3 ปีซ้อน ได้แก่

สามถ้วยรางวัลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงานยอดเยี่ยมระดับประเทศ สามปีซ้อน จาก ฯพณฯ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี (พ.ศ. 2544-2545-2546)

รางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงานระดับกรุงเทพมหานคร 3 ปีซ้อน จากกระทรวงแรงงาน (พ.ศ. 2544-2545-2546)

ประกาศนียบัตรเกียรติคุณ 3 รางวัล อุบัติเหตุเป็นศูนย์ 3 ปีซ้อน ในฐานะสถานที่ปฏิบัติงานที่ไม่มีอุบัติเหตุ จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (พ.ศ. 2544-2545-2546)

สองรางวัลดีเด่นด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมสำหรับสถานที่ก่อสร้างรถไฟใต้ดิน จากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย สายเฉลิมรัชมงคล ที่สถานีห้วยขวาง และสถานีสุทธิสาร

รางวัลอันทรงเกียรติจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย มอบให้กับ บริษัท นิชิมัตสุก่อสร้าง จำกัด สำหรับความร่วมมือในงานของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย